Cegléd - Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról

Cegléd Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente Cegléd város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Kulcsszavak: ebösszeíráskor közölt adatok változása, Cegléd

Ebtartó Cegléd város illetékességi területén.

A kérelem papír alapon benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda Hatósági Irodájánál annak nyitvatartási rendje szerint, valamint elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-IGAZ-EAV-2018

Űrlap megnevezése: Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról

Az űrlap bejelentkezés nélkül is online kitölthető és nyomtatás után benyújtható papír alapon természetes személy ügyfelek részéről.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az ebösszeíráskor közölt adatok változásának bejelentésére rendszeresített formanyomtatvány.

Az eljárás illetékmentes.

Hatáskör és illetékesség: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése szerint Cegléd Város Önkormányzata.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az abban bekövetkezett adatváltozásokat az önkormányzathoz szükséges visszajuttatni.


Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "ebnyilvántartás" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Cegléd Település