Békéscsaba - Településképi véleményezési eljárás

Az önkormányzat polgármestere az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményezési eljárásban a településképi követelmények teljesítésével kapcsolatban véleményt ad az építésügyi hatósági engedélykérelemhez. A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszához adhat településképi véleményt.

Kulcsszavak: Településkép

Az ügyindításra az építtető vagy meghatalmazottja jogosult.

A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét papír alapon nyújtja be, a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, amelyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

Ügyintézési határidő: 15 nap

Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz című formanyomtatvány és építészeti-műszaki tervdokumentáció.

Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet,

b) a rendeltetés meghatározását, valamint

c) az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelésről szóló rövid leírást.

Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz

Az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhely (étdr)

Békéscsaba Település