KH KTF Adatszolgáltatás a Közbeszerzési Hatóság Elnökének megkeresése alapján - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke által megkeresett szervezet - közbeszerzési ügyben - köteles tájékoztatást adni. Az űrlap elősegíti, hogy a megkeresett szervezet tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen.

Kulcsszavak: adatszolgáltatás közbeszerzési hatóság

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzéssel kapcsolatos ügyben bármely szervezetet - ideértve a szakmai kamarákat és az érdekképviseleti szervezeteket is - megkereshet.

A megkeresett szervezet köteles tájékoztatást adni, és az EKR-ben rendelkezésre álló adatok hozzáférhetőségét biztosítani.

A kötelezettség elmulasztása esetén a Közbeszerzési Hatóság Elnöke kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított jogorvoslati eljárását.

A tájékoztatást a megkeresett szervezet - a kézhezvételtől számított - tíz napon belül köteles megadni.

Az eljárás vonatkozásában fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Közbeszerzési Hatóság
Közszolgálati és Támogató Főosztály
Hatósági Ellenőrzési Osztály

Nincs helye jogorvoslatnak.

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG