">

Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

A vízmérő rendkívüli hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak.
Az ellenőrzés a hitelesítési előírásban meghatározott mérésügyi vizsgálatból áll, melynek során meghatározzák a mérőeszköz mérési hibáját. Amennyiben a mérőeszköz mérési hibája nagyobb mint a hitelesítési előírásban rögzített ellenőrzési hibahatár a mérőeszköz nem megfelelt", ellenkező esetben "megfelelt" minősítést kap. Az eljárás végén a megfelelőségi döntést tartalmazó hatósági bizonyítvány kerül kiadásra."

Kulcsszavak: Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

A felhasználó, az elkülönített vízhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató
Az ügyfél, vagy annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő (vizsgálandó) mérőeszköz megnevezését, típusjelét, mérési tartományát
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét valamint adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

sommás eljárás: 8 nap
teljes eljárásban: 60 nap 

A vízmérő a beépítés helyszínén kiállított kiszerelési jegyzőkönyvének egy példánya.
Az ellenőrző vizsgálat helyszínén biztosított etalonok érvényes hitelesítési bizonyítványai.

A mérésügyi tevékenységek igénybevételéért díjat kell fizetni.
A mérésügyi tevékenységek körében a díjszámítási alap a díjrendelet (78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet) mellékletében meghatározott, hitelesítési kötelezettség alá tartozó mérőeszközök hitelesítéséért a darabszám, illetve a mellékletben meghatározott további alaptevékenységekért (használati mérőeszközök egyedi hitelesítéséért) az időráfordítás.
A fizetendő díj - díjszámítási alaponként - a normadíj és a mellékletben meghatározott szorzószám szorzata. A normadíj mértéke 2300 Ft.
Különböző vízmérők típusai szerint a díj mértéke:
vízmérő 5 m3/h-ig darabonként 0,12-es szorzóval: 276 Ft
vízmérő 10 m3/h-ig darabonként 0,3-es szorzóval : 690 Ft
vízmérő 10 m3/h felett darabonként 1,5-es szorzóval: 3.450 Ft
kombinált vízmérő darabonként 1,8-es szorzóval: 4.140 Ft
impulzusadó vízmérő darabonként 0,3-es szorzóval: 690 Ft
használati mérőeszközök egyedi hitelesítése 4-es szorzóval számolva 9.200 Ft.

Az ügyfél a díjat a mérésügyi eljárás megindításával, számla ellenében előre köteles megfizetni, és annak megtörténtét igazolnia kell.
A víziközmű-szolgáltató az Üzletszabályzatában rögzítettek szerint - nem eljárási díj jellegű - különdíjat is felszámolhat (kiszállás, ellenőrzés, szerelés), amely költséget a vizsgálat eredményétől függően az eljárást kezdeményező, vagy a fogyasztásmérő tulajdonosa visel. 

mérésügyi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok:
XII. Kerületi Hivatal
Debreceni Járási Hivatal
Szolnoki Járási Hivatal
Győri Járási Hivatal
Szombathelyi Járási Hivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal
Miskolci Járási Hivatal
Pécsi Járási Hivatal
Kaposvári Járási Hivatal
Szekszárdi Járási Hivatal
Szegedi Járási Hivatal
Székesfehérvári Járási Hivatal

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
mérésügyi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok:
XII. Kerületi Hivatal
Debreceni Járási Hivatal
Szolnoki Járási Hivatal
Győri Járási Hivatal
Szombathelyi Járási Hivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal
Miskolci Járási Hivatala
Pécsi Járási Hivatal
Kaposvári Járási Hivatal
Szekszárdi Járási Hivatal
Szegedi Járási Hivatal
Székesfehérvári Járási Hivatal

Másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.
A fellebbezés az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1.000 Ft.

Az ügyfél az általa kezdeményezett igazgatási jellegű szolgáltatás díját a mérésügyi eljárás megindításával számla ellenében előre köteles megfizetni, és annak megtörténtét igazolnia kell.
Nem releváns

1. Mikor fordulhatok reklamációval a mérésügyi hatósághoz?
A szolgáltató tulajdonában levő közüzemi fogyasztásmérőkről jogszabályi kötelezettség miatt vezetett nyilvántartás alapján az időszakos hitelesítéseket a szolgáltatók végeztetik el. A reklamációs vizsgálat rendkívüli hitelesítésnek minősül. Szolgáltatóval történt jogvita esetén - a szolgáltatón keresztül - az illetékes mérésügyi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell fordulni.

2. Csak a hatóság foglalkozik rendkívüli hitelesítéssel?
Igen, ilyen vizsgálatot csak Hatóságunk végez. A szolgáltató kezdeményezésére és kérelmére az együttműködési megállapodással rendelkező szervezet telephelyén, laboratóriumában végzi a hatóság a vizsgálatot.

3. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a pontossági ellenőrzésen?
Hatósági bizonyítvány kerül kiadásra, mely alapján a szolgáltató és a fogyasztó a jogszabálynak, a szolgáltatói szerződésnek és az üzletszabályzatának megfelelően rendezheti a vitát.

4. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem a vízmérőnél?
A vízmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja.

5. Minden vízmérőt hitelesíteni kell?

A típusvizsgált, a közegészségüggyel, a környezetvédelemmel, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra használt vízmérőket igen.

6. Mi az hogy joghatással járó mérés?
Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.

7. Az eljárási lehetőségeim összefoglalva hol érhetőek el?
A víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzatában érhetőek el a hatályos eljárási lehetőségek, részletes iránymutatások. Az Üzletszabályzat az ügyfélszolgálati pontokon, illetve a szolgáltató honlapján is elérhető. Egyes szolgáltatók lehetőséget biztosítanak a pontossági vizsgálat náluk történő kezdeményezésére is. 

EKEIDR2