Gyömrő - Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására

Az adózó kérelmére az adóhatóság a fennálló adótartozásról hatósági igazolást állít ki.

Kulcsszavak: adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány

MAgánszemélyek esetében: ügyfélfogadási időben személyesen, postai úton, e-ügyintézéssel

Gazdálkodó szervezetek esetében: kizárólag e-ügyintézéssel

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján az önkormányzati adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére adóhatósági igazolást állít ki.

A kérelmet az adózó székhelye/telephelye szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz szükséges benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelmen jelölni kell az adóigazolás jellegét (általáos, közbeszerzéshez kapcsolódó, nemleges, egyéb, stb), a kiállítás célját és a felhasználás helyét.

Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell az adóhatóságnak teljesíteni.

kérelem formanyomtatvány

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének VI.2. pontjának rendelkezése alapján az adóhatósági igazolások kiállítása illetékmentes.

Gyömrői Polgármesteri Hivatal, Adóhatósági Iroda (2230 GYömrő, Fő tér 1.)

Az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül, melyet határozatnak kell tekinteni.

A fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

Gyömrő Település