ÉRV ZRt - Levelezési cím módosítása

A felhasználó levelezési címét módosíthatja az űrlapon.

Kulcsszavak: Levelezési cím

Felhasználó

Kérjük, adja meg a *-al jelölt részen levelezési címét: irányítószám, házszám, emelet/ajtó formátumban.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben több fogyasztási hellyel rendelkezik, a levelezési cím módosításával minden fogyasztási hely számláját a megadott címre postázzuk.

Felhasználó: változástól számított legrövidebb időn belül

Szolgáltató: beérkezéstől számított 30 napon belül

Az ügyintézés díjmentes.

ÉRV ZRt ügyfélszolgálat

A felhasználó lakhelye, vagy az ÉRV ZRt székhelye szerint illetékes Békéltető Testület, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósága, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal. 

A jogorvoslati  helyek elérhetőségeit az Üzletszabályzatunk 13. számú melléklete tartalmazza.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a békéltető testület eljárás lehetőségét.

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről

58/2013. (II. 27) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és szennyvízelvezetésről

ÉRV ZRT