Kecskemét - 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek tárolási igazolása

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek üzemben tartója telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amely alkalmasságát a jegyző igazolja.

Kulcsszavak: tárolási igazolás, 3,5 tonna, hatósági bizonyítvány

jogi személyek

Elektronikus úton kérelmet kell benyújtania, valamint a mellékleteket csatolnia kell.

Tárolási igazolás kiadására irányuló kérelem esetén az ügyintézési határidő 8 nap.

- elektronikus űrlap

- a tehergépjármű forgalmi engedélye, vagy járműnyilvántartási adatlap

- hozzájáruló nyilatkozat, vagy bérleti szerződés az ingatlan tulajdonosától

Nincs fizetési kötelezettség

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból a legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja, feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet alapján, a lakóterületen - a falusias lakóterület kivételével - a vegyes területen és az üdülőterületen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelete

 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kecskemét Település