Kötelező Védőoltási Rendszer (és mentesítési eljárás)

Magyarországon életkorhoz kötötten kötelező védőoltási rendszer működik. A gümőkór (tuberculosis), torokgyík (diphtheria), szamárköhögés (pertussis), merevgörcs (tetanus), gyermekbénulás (poliomyelitis anterior acuta), kanyaró (morbilli), rózsahimlő (rubeola), mumpsz (parotitis epidemica), b típusú Haemophilus influenzae (Hib), hepatitis B, Streptococcus pneumoniae (pneumococcus), bárányhimlő ellen kötelező a védőoltás.

Kulcsszavak: védőoltás, kötelező védőoltás, mentesítés

Oltás alól csak egészségügyi indokból lehet mentesülni, átmenetileg vagy véglegesen. A végleges mentesítésre vonatkozó eljárást a területileg illetékes népegészségügyi hatóság folytatja le. Az eljárást a szülő vagy a kezelőorvos kezdeményezheti. A mentesítési kérelem indokoltságát kezelőorvosi szakvéleménnyel kell alátámasztani, amelyet a kérelemhez csatolni kell.

Az elmaradt oltást a lehető leghamarabb pótolni kell. Amennyiben a kötelező oltás nem kerül beadásra, a területileg illetékes népegészségügyi hatóság hivatalból közigazgatási eljárást indít a törvényes képviselő ellen. Az oltás elmaradása okot adhat gyámhatósági eljárásra is, és a gyermek veszélyeztetettsége is megállapításra kerülhet, a gyermeket akár ki is emelhetik a családból.

Oltás alól csak egészségügyi indokból lehet mentesülni átmenetileg vagy véglegesen. Vallási indokból nem lehet mentesülni a védőoltási kötelezettség alól.

Amennyiben a mentesítési kérelem és minden melléklete hiánytalanul benyújtásra kerül, a tényállás tisztázásához minden rendelkezésre áll és nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság 8 napon belül dönt.

Ha a kérelem hiányos, vagy a tényállás tisztázáshoz szükségesek egyéb bizonyítékok, akkor a hatóság 60 nap alatt folytatja le az eljárást.

A végleges mentesítési eljáráshoz kérelmet kell benyújtani kezelőorvos, a beteg vagy a beteg törvényes képviselője által. Ehhez csatolni kell a mentesítés indokoltságát alátámasztó, a kezelőorvos által adott szakvéleményt.

A kérelem benyújtásakor általános közigazgatási hatósági eljárási illetéket kell megfizetni, amelynek mértéke 3000 Ft.

Készpénz, átutalás lehetséges, melyet az eljáró hatóság számlaszámára kell megfizetni. A fizetés részletes feltételeiről az eljáró szerv nyújt tájékoztatást.

A lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási/kerületi hivatal.

Amennyiben nem ért egyet az eljáró hatóság döntésével, akkor közigazgatási pert indíthat az eljáró hatóság döntése ellen. A jogorvoslati eljárást keresetlevéllel kell megindítani, és ahhoz a hatósághoz kell címezni, amelyik a megtámadott döntést meghozta. Az eljáró hatóság döntésében tájékoztatja önt a jogorvoslati eljárás részletes feltételeiről.

Jogszabály, illetve módszertani levél tartalmazza, hogy az oltásokat mely életkorban kell beadatni.

A háziorvos és a védőnő ellenőrzi a már meglévő oltásokat és a háziorvos dönt a további oltások szükségességéről.

 

Kötelező oltások Magyarországon

BCG

0-4 hét

DTPa + IPV + Hib + PCV

2 hónap

DTPa + IPV + Hib

3 hónap

DTPa + IPV + Hib + PCV

4 hónap

PCV

12 hónap

Varicella

13 hónap

MMR

15 hónap

Varicella

16 hónap

DTPa + IPV + Hib

18 hónap

DTPa + IPV

6 év

MMR revakcináció

11 év

dTap emlékeztető

11 év

Hepatitis B

12 év

HPV önkéntes oltás                

12 éves lányok


Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

18/1998. (VI.3) NM Rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

NNK