Pécs – Vadkárral kapcsolatos ügyek

Vadkár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell közölni a kárért felelős személyekkel, akik e határidőt követő 5 napon belül egyezséget köthetnek a kárrendezésről, aminek eredménytelensége esetén a károsult – ha nem közvetlenül a bírósághoz fordult – 5 napon belül kérelmezheti a jegyzőtől a felek közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását.

Kulcsszavak: vad, vadkár, vadásztársaság.

Vadkár bekövetkeztében érintett felek.

Az eljárás megindításához kérelmet kell előterjeszteni.

Hatóságra vonatkozó határidő:

60 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

 

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

iForm űrlap a kérelem előterjesztésére [Vadkár megállapítása iránti kérelem (ASP-IGAZ-VAD-2018)].

Pécs Település