GYÖNGYÖS – KÉRELEM TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSÉRE ÉS/VAGY VISSZAUTALÁSÁRA

Amennyiben Gyöngyös Városi Önkormányzat adóhatóságánál vezetett adószámláján az adózónak túlfizetése áll fenn, úgy kérheti annak átvezetését egy másik, tartozással érintett adószámlájára, s a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy más adóhatóságnál vezetett adószámlájára történő átvezetéséről rendelkezhet.

Kulcsszavak: Túlfizetés visszautalási kérelem Gyöngyös; Túlfizetés átvezetési kérelem Gyöngyös; Túlfizetés Gyöngyös

Az adószámlájukon túlfizetéssel rendelkező adózók

Az adózónak túlfizetése keletkezik az adott adószámlán, ha az adózó a fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet be vagy visszamenőlegesen jóváírásra került sor, esetleg téves befizetést teljesített.

Ha az adózónak adótartozása nem áll fenn, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy saját önkormányzati számlájára történő átvezetéséről (Pl.: más adónemben fennálló tartozásának vagy másik adószámlán lévő később esedékes kötelezettségének kiegyenlítésre).

Az ügy kérelemre indul, az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás. A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak a cégnyilvántartásban bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás.

Benyújtó személye: az adózó vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során a kérelem benyújtására az "ASP-ADO-TUL Kérelem túlfizetés átvezetésére és/vagy visszautalására" iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Kérelem túlfizetés átvezetésére és/vagy visszautalására ” Word formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon, mely » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Adóügyek nyomtatványai/Kérelem-nyomtatványok úton indítva, vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva az „ASP-ADO-TUL Kérelem túlfizetés átvezetésére és/vagy visszautalására” iForm típusú űrlapon.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó a kérelmet az alábbi dokumentum benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

A túlfizetéssel kapcsolatos eljárás az adózó számára díj- és illetékmentes.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Település