Hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti kérelem

Hadigondozási igényjogosultság megállapítása

Kulcsszavak: Hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti kérelem

kérelmező (meghatalmazott)

A hadigondozott lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal.
Külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala.
Külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti államban működő magyar diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleten is benyújthatja kérelmét, kizárólag személyes megjelenés útján.

8 nap (60 nap)

okiratok

nincs

EKEIDR2