MOK KEM TESZ Tagsági jogviszony megszüntetése

Tagsági jogviszony megszüntetése a tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a kamarai tag, Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet nem kíván folytatni. 

Kulcsszavak: tagság megszüntetés

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. XCVII. törvény alapján,

18. § (1) Megszűnik a tagsági viszonya annak, aki

a) a tagsági viszonyáról lemondott

Az orvosi diplomával (kivéve fogorvosi diploma) rendelkező jelentkező, a tagsági jogviszony megszüntetésére  vonatkozó űrlap kitöltését követően, az űrlapon szereplő mellékletekkel együtt eljuttatja azt a Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetéhez. Lehetősége van ezt megtenni e-ügyintézés keretében, postai úton vagy személyesen.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. XCVII. törvény alapján,

14/A. § (1) Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

Az eljárás rendjére vonatkozóan az Ekt. illetve az Ákr. szabályai az irányadóak. (lsd. vonatkozó jogszabályok)

- kitöltött tagsági viszony megszüntetésére irányuló kérelem

Elérhető ÁNYK űrlap: 

https://mokkem.hu/ANYT1/MOKKEM_jogv_megsz.jar

- a kérelmen megjelölt mellékletek csatolása:

Illetékmentes.

 Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

Cím: 2800 Tatabánya, Béla király körtér 16. fsz. 2.

Telefon: +3634788794

Fax: +3634788796

E-mail: info@mokkem.hu

E-ügyintézéssel kapcsolatos adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

 Rövid név: MOKKEM

KRID szám: 636707746

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége

Cím: 1068 Budapest, Szondi u. 100.

Telefon: +3612694391

E-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézéssel kapcsolatos adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

MOK KEM TESZ