Az önkormányzat polgármestere településképi bejelentési eljárást folytat le hatósági engedélyhez és egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek és a 400 m2-nél nem nagyobb bruttó alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre történő változtatására, vagy kereskedelmi rendeltetésű építmény jogszabályban meghatározott átalakítása esetén, a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 16/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 17. §-a szerint. 

">

Kecskemét - Településképi bejelentési eljárás

Az önkormányzat polgármestere településképi bejelentési eljárást folytat le hatósági engedélyhez és egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek és a 400 m2-nél nem nagyobb bruttó alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre történő változtatására, vagy kereskedelmi rendeltetésű építmény jogszabályban meghatározott átalakítása esetén, a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 16/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 17. §-a szerint. 

Kulcsszavak: településképi eljárások, településképi bejelentés

Aki az adott ingatlanon :

építmény rendeltetésének megváltoztatását kívánja végezni, amennyiben az parkolónövekménnyel jár.

Kérelmet kell benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához

A kérelem és a tervdokumentáció benyújtása csak papír alapon történhet 

A településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása, valamint a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén a polgármester a magatartás elkövetőjével szemben településképi kötelezési eljárást indít, és egyúttal településkép-védelmi bírságot szabhat ki, a  16/2017. (XI.21.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges és azt a polgármester a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg vagy az eljárást nem szünteti meg.

Kérelem

A telekülésképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti és műszaki terv, egyéb építési tevékenység vagy reklám esetén.

A Településrendezési eszközöknek való megfelelést igazoló tervdokumentáció rendeltetésmódosítás esetén. 

költség és illetékmentes

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Várostervezési Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Formanyomtatvány:

https://ekecskemet.hu/mernoki-iroda

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 16/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló  33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete.

Kecskemét Település