Mezőőri felszerelés elvesztésének bejelentése

A mezőőr által a települési önkormányzatnak bejelentett az elveszett szolgálati igazolványról, szolgálati naplóról, vagy szolgálati jelvényről a fenntartó Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát (a továbbiakban: NAK) értesíti. 

Kulcsszavak: Mezőőr, mezőőri felszerelés, szolgálati igazolvány, szolgálati jelvény, mezőőri napló

A mezőőr elveszett felszereléséről a bejelentést a mezőőrt foglalkoztató települési önkormányzatnak kell megtennie a NAK felé.

A mezőőrt foglalkoztató települési önkormányzatnak a mezőőr által elvesztett mezőőri felszerelést a NAK Megyei Igazgatóságainál írásban kell jelezni.

szolgálati igazolvány, a szolgálati napló, a szolgálati jelvény elvesztését a mezőőr a fenntartónak haladéktalanul, a fenntartó a NAK-nak 3 napon belül bejelenti. A könnygázszóró palack, illetve a sörétes vadászlőfegyver elvesztését a körülményekről szóló írásos jelentés egyidejű megküldésével a mezőőr a fenntartónak és a rendőrségnek haladéktalanul, de legkésőbb annak észlelését követő 2 munkanapon belül jelenti. 

A mezőőri felszerelés elvesztéséről szóló bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 

 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a helyi önkormányzatok és d) pontja alapján a köztestületek (hegyközségek) teljes személy illetékmentességben részesülnek. 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Igazgatóságai 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara központja 

Az eljárásban ügyfél a mezőőrt alkalmazandó települési önkormányzat és a hegyőrt alkalmazandó hegyközség. 

A mezőőrt intézkedése során  

- zöldszínű formaruhája,  

- szolgálati jelvénye és  

- szolgálati igazolványa igazolja.  

A feladatának ellátása során köteles a zöld formaruha viselésére, annak szolgálati jellegén változtató más ruhaneműt nem viselhet. 

NAK KÖZPONT