Hivatalos szervek részéről levéltári adatok igénylése és másolatkiadás egyéb ügyben.

A levéltár őrizetében található dokumentumokról hiteles másolat kiadása minden olyan ügyben, amely nem tartozik a tanulóidő, névváltoztatás, munkaviszony, jogszolgáltatás, ingatlan-nyilvántartás, hagyatéki eljárás, hadigondozás, építésügy tárgykörébe.

Kulcsszavak: levéltár, másolat,

Ügyben érintett hivatalos szerv (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.).

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva. Az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervek csak elektronikus űrlapon nyújthatják be adatigénylésüket.

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Minden olyan rendelkezésre álló dokumentum másolata, amely a levéltári adatkeresést segíti.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Illetékességi körében a Magyar Nemzeti Levéltár.

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

MNL ÜSZ