Külföldi intézményben tanulók diákigazolvány-igénylése

Külföldi intézményben tanuló diákok/hallgatók jogosultak magyar diákigazolvány kiállítására, igénylés benyújtásával kezdeményezhetik diákigazolvány legyártását.

Kulcsszavak: külföldön tanulók diákigazolványa, diákigazolvány, diákkedvezmény

Külföldi köznevelési vagy felsőoktatási intézménnyel aktív jogviszonyban álló természetes személy.

Személyesen, levélben, emailben vagy epapír szolgáltatáson keresztül kell megkeresni az Oktatási Hivatalt. A megkereséshez csatolni kell az igénylőlapot, a NEK adatlapot és az intézmény által kiállított jogviszonyigazolást. A Hivatal a beérkezett kérelem elbírálása után igazolást állít ki a jogosultnak, amellyel az igazolvány elkészítéséig a diákkedvezményeket igénybe veheti. Az igazolvány és az igazolás postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át.

Postacím: Oktatási Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 19.

E-mail: igazolvany@oh.gov.hu

Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Maros utca 19-21. (bejárata az irodaház főbejárata mellett található, és ajtaja közvetlenül az utcafrontról nyílik) A nyitva tartásról tájékozódjon a https://www.oktatas.hu/kapcsolat/kozponti_ugyfelszolgalat oldalon

Az „Ügyintézés indítása” gomra kattintva az e-papír szolgáltatási felület nyílik meg. Kérem az Ügyfélkapus bejelentkezést követően először a címzettet (Oktatási Hivatal) válassza ki. Ezt követően az ügytípusoknál már csak a Hivatalhoz tartozó ügyek jelennek meg. Szükség esetén az adott ügytípust kiválasztva a súgó gombra kattintva találhat bővebb leírást. 

Együttműködés hiányában kérése nem teljesíthető.

Ügyfélre vonatkozóan határidő nem tűzhető ki, értékelhető megkeresés alapján bármely időpontban megkérhető. Hivatalunk a megkereséstől számított maximum 60 napon belül teljesíti Ügyfél kérését.

Igénylőlap köznevelésben tanulóknak: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/igazolvanyok/adatlap_diakigazolvany_igenyleshez_kufoldon_tanuloknak.pdf 

Igénylőlap felsőoktatásban tanulóknak: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/igazolvanyok/adatlap_diakigazolvany_igenyleshez_kufoldon_tanuloknak.pdf

NEK adatlap: a kormányablakban igényelhető, a jogosult személyes adatait, fényképét, és 12. életévét betöltött jogosult esetében az aláírását tartalmazó dokumentum.

Jogviszony igazolás: a külföldi köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított és hitelesített, az igénylés tanévére vagy félévére érvényes tanulói vagy hallgatói jogviszonyigazolás

Díjmentes.

Oktatási Hivatal

Jogorvoslatnak helye nincs.

A diákigazolvány kiállításáig a 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti igazolás igényelhető, mellyel a diákigazolvány nyújtotta kedvezmények igénybe vehetők.

A diákigazolvány meghatalmazott útján is átvehető az ügyfélszolgálaton.

OH