ÉRD - TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT MEGTÉTELE

Az teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat apai jogállást keletkeztet, mely a gyermek családi jogállásának rendezésére szolgál.

Kulcsszavak: Érd, anyakönyv, apai, apai elismerő nyilatkozat,

A születendő vagy megszületett gyermek anyja és apja.

Kizárólag az érintettek személyesen, meghatalmazott útján nem intézhető.

Előzetes időpont egyeztetést követően a benyújtandó dokumentumoknál felsorolt iratokkal keresse fel az anyakönyvvezetőt személyesen.

A terhesség megállapításától bármikor megtehető.

A gyermek születése után felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Érd MJV Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda Anyakönyvvezetője

Fellebbezésnek helye nincs, közigazgatási per indítható.

 Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételének akkor van helye, ha

ha a gyermek nem reprodukciós eljárásban fogant

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Érd Település