Budapest XIII. - Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

A hagyatéki eljárás során, amennyiben az elhunyt után maradt kötelező leltározás alá eső vagyontárgy, arról hagyatéki leltárt kell készíteni.

Kulcsszavak: hagyatéki eljárás, hagyatéki leltár

Öröklésben érdekelt személy, amennyiben az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye Budapest XIII. kerületében volt.

A hagyatéki eljárás célja, hogy rendezze a kerületben állandó lakcímmel rendelkező elhunytak vagyoni helyzetét.

A hivatalból indult eljárás során az ügyintézők írásban keresik meg a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozót, és tájékoztatják, hogy milyen iratokat és adatokat kell beszerezniük, mielőtt személyesen felkeresik a hivatalt.

A hagyatéki eljárás a közjegyzőnél fejeződik be, ahol tárgyalás keretében átadják a vagyont az örökösöknek. A tárgyalás időpontjáról a közjegyző értesíti az érdekelteket.

Hagyatéki eljárást a következő vagyontárgyakra kell indítani:

ingatlan/ öröklakás, lakóház, telek, földtulajdon / Szükséges iratok: ingatlan adás-vételi szerződés, vagy olyan az elhunyt tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó dokumentum, amely tartalmazza a pontos helyrajzi számot / ez alapján van lehetőségünk a friss tulajdoni lap interneten keresztül történő lekérésére /

ingóság / gépkocsi, takarékbetétkönyv, bankszámla, devizaszámla, széf bérlemény, értékpapír, fel nem vett munkahelyi járandóság, fel nem vett nyugdíj, minden olyan biztosítás, amelynek nincs kedvezményezettje,

valamint minden olyan vagyontárgy, amely a halál pillanatában, az örökhagyó tulajdonában volt, és amelyhez az örökösök csak hagyatéki eljárás útján juthatnak hozzá.

Nyilatkozat hagyatéki leltár felvételéhez

https://www.budapest13.hu/ugy/hagyatek/

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

Eljáró hatóság kijelölése esetén: Budapest Főváros Kormányhivatala.

A hagyatéki eljárás lefolytatására az illetékes közjegyző jogosult.

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

Budapest 13. ker. Település