Vadfaj gyérítésére szelektív méreg alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

A vadászati hatóság – közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 38/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint, más vadfaj vonatkozásában állat-egészségügyi, vadvédelmi, illetve állományszabályozási okból is – a mérgező hatású anyagok használatára vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével engedélyezheti szelektív méreg alkalmazását. Róka, dolmányos varjú, szarka és szajkó elpusztítására védett állatot nem veszélyeztető szelektív hatású vegyszer is alkalmazható.

Kulcsszavak: Vadfaj gyérítésére szelektív méreg alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

A megyei vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak

Vadászterület kódszáma
vadászatra jogosult megnevezése
az emlősok kotorékainak és egyéb búvóhelyeinek füstképzéssel történő megzavarásának és elgázosításának időpontja

60 nap.

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft

EKEIDR2