VESZPRÉM - ADÓ MEGFIZETÉSE

Önadózással vagy az adóhatóság kivetéssel megállapított adó befizetése

Általános tájékoztatókat a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linken találhatnak az érdeklődők.

Kulcsszavak: Adófizetés

Az adót az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. Az adó megfizetéséért kezességet lehet vállalni, az adótartozást tartozásátvállalóként más átvállalhatja, illetve annak teljesítését tartozáselvállalóként elvállalhatja, amelynek során az adóhatóság követelésének jogcíme nem változik meg. A kezesség vállalása az adóhatóság jóváhagyásával, az adótartozás átvállalásáról szóló háromoldalú szerződés aláírásával válik érvényessé.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adót az adózó önadózással vagy az adóhatóság kivetéssel állapítja meg. Önadózás esetén az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni, míg kivetéses adómegállapítás esetén az adóhatóság az adót az adózó bejelentése, bevallása alapján kivetés útján határozattal állapítja meg. Az adót a jogszabályban meghatározott időpontban, az adóhatóság által megállapított adót a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni. A fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adó megfizetésének időpontja átutalással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adóval az adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót postára adták. Az adózók az önkormányzatunk felé teljesítendő adókat (ha a kibocsátott csekk QR kódot tartalmazza) iCsekk mobilfizetési alkalmazással is befizethetik. Az iCsekk befizetés esetén a QR kóddal ellátott csekk mobiltelefonos alkalmazás letöltését követően annak segítségével beolvasható és befizethető. Az alkalmazás segítségével bármely bankkártyájának felhasználásával teljesítheti elektronikus vagy papír alapú számlái kifizetését a QR kód beolvasását követően. Az önkormányzati adóhatóság ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával (POS) történő fizetésre, illetve az e-önkormányzati portálon - https://ohp-20.asp.lgov.hu - keresztül online bankkártyás fizetést is lehet teljesíteni.

Fizetési kötelezettségét az alábbi módokon teljesítheti:

  1. Banki átutalás
  2. Készpénzátutalási megbízás (csekk)
  3. iCsekk szolgáltatással történő befizetés
  4. POS-terminál - bankkártyás fizetés -
  5. Online bankkártyás fizetés
  6. Csoportos beszedési megbízás

Számlaszámok az alábbi linken érhetők el:

https://veszprem.hu/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdő naptól, késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül felszámítja és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.

Az adót a jogszabályban meghatározott időpontban, az adóhatóság által megállapított adót - ha törvény vagy fizetési kötelezettséget megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik - a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni. Ha az adóhatóság által határozattal megállapított adó törvényben előírt esedékessége előtt, a fizetésre kötelezett gazdasági társaság cégbejegyzés nélkül szűnik meg, a megszűnés napján valamennyi, az adóév egészére fizetendő adó esedékessé válik.

Az adózónak adófizetés esetén az önkormányzati adóhatóság felé nem kell díjat fizetnie. Elektronikus és POS-terminálon történő bankkártyás fizetés esetén az önkormányzati adóhatóság viseli a költségeket.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Adófizetéssel kapcsolatos tájékoztatót Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága évente kétszer küld adózóinak („Folyószámla-Egyenlegértesítő”), amiben tájékoztatja az adózókat adóelőírásaikról, befizetéseikről és adóegyenlegeiről. Ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózóknak lehetősége van az e-önkormányzati portálon - https://ohp-20.asp.lgov.hu - keresztül a megtekinteni az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában lévő, adózással kapcsolatos fontosabb adatait (adatbejelentéseit, bevallásait, adótárgyait, befizetéseit, folyószámlája aktuális állapotát, stb.).

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Veszprém Település