Pénzügyi vállalkozások működésének megszüntetése (engedély visszaadás)

A pénzügyi vállalkozások működésének megszüntetéséhez (az engedély visszaadásához) az MNB engedélye szükséges.

Kulcsszavak: pénzügyi vállalkozás, engedély visszaadása, engedély visszavonása, működés megszüntetése

Pénzügyi vállalkozás a tevékenységi engedélyét az MNB-nek akkor adhatja vissza, ha bizonyítja, hogy pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs. Az engedély visszaadására eljárást kell kezdeményezni, melynek végén az MNB egy eljárásban vonja vissza az engedélyt és kezdeményezi a társaság végelszámolását vagy rendeli el a felszámolását. A pénzügyi vállalkozás emiatt az engedély visszavonását követően nem működhet tovább gazdasági társaságként.

A pénzügyi vállalkozás működésének megszüntetése iránti kérelmet, valamint annak mellékleteit az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek, illetve jogi képviselőiknek az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül szükséges megküldeni. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

Az engedély visszaadása kérelemre induló eljárás, azonban az MNB szankcióként is visszavonhatja a pénzügyi vállalkozás engedélyét, amennyiben annak működése nem felel meg a jogszabályokban foglaltaknak és ezt a hatóság a felügyeleti tevékenysége körében megállapítja.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A pénzügyi vállalkozások működésének megszüntetéséről részletes útmutató található a

https://www.mnb.hu/letoltes/1-2-3-1-engedelyezesi-utmutato-mukodesi-engedely-visszaadasa.pdf linken.

A pénzügyi vállalkozások működésének megszüntetésével kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok (Q&A) elérhetők a következő elérhetőségen:

https://www.mnb.hu/letoltes/1-2-3-2-eljarassal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok.pdf

A pénzügyi vállalkozás tevékenységi körének módosítására vonatkozó eljárás díjfizetési kötelezettséggel nem jár.

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell elektronikus úton benyújtani, az alábbi elérhetőségen: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese.

A keresetlevél benyújtásának a határozat vagy végzés hatálya szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél keresetlevelében ugyanakkor kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

MNB