Zöldség és gyümölcs import minőségellenőrzése iránti kérelem

Friss fogyasztásra szánt zöldség-gyümölcs tétel Magyarország és az EU területére csak akkor szállítható be, ha megfelel a vonatkozó forgalmazási minőség szabványnak. A megfelelést a a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal zöldség-gyümölcs ellenőre állapítja meg és a megfelelés igazolására céljából kiállítja a Vizsgálati Bizonyítványt. Az érvényes Bizonyítvány megléte szükséges a tétel szabad forgalomba bocsátásához. A vizsgálatot belépéskor kell kérni a határállomáson lévő Növényegészségügyi Határkirendeltségen.

Kulcsszavak: Zöldség és gyümölcs import minőségellenőrzése iránti kérelem

Az áru birtokosa, áru birtokosának megbízottja​​

A zöldség és gyümölcs szállítmányokat a szállítmány érkezési időpontját megelőző munkanapon 12.00 óráig kell bejelenteni.  Az igénybejelentő nyomtatvány mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

60 nap

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU végrehajtási rendelet III. melléklet alapján kiállított megfelelőségi igazolás. (amennyiben ez rendelkezésre áll). A tételt kísérő olyan dokumentáció, melyből egyértelműen beazonosítható a tétel, annak fajtája, valamint a származási országa, pontos súlya, amennyiben a szabvány előírja az osztályba sorolása, illetőleg a tétel egyedi azonosítója.

4300 Ft

EKEIDR2