A nemesfém készítők és kereskedők részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezésére irányuló kérelem

A Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerülő nemesfém tárgyat a készítő vagy a kereskedő köteles azzal a névjellel ellátni, amelynek használatát részére Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) engedélyezte. A hatóság a nemesfém termékeket készítők, illetve kereskedők részére engedélyezi a mással nem összetéveszthető névjel használatát. A készítő és a kereskedő a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés előterjesztésével egyidejűleg vagy azt követően köteles a hatóságtól a névjel engedélyezését kérni.

Kulcsszavak: Nemesfém készítés, tevékenység bejelentése, nemesfém kereskedelem, névjel, felelősségjel, gyártójel

Olyan egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, mely szerepel a hatóság nyilvántartásában.

A készítő és a kereskedő a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés előterjesztésével egyidejűleg vagy azt követően köteles a hatóságtól a névjel engedélyezését kérni. A névjel engedélyezésére vonatkozó kérelem nyomtatvány elektronikusan kitölthető az MKEH031 elektronikus nyomtatvány segítségével. 

A névjel engedélyezési kérelem nyomtatvány  1-4. pontjaiban az Ügyfélnek szükséges feltüntetnie a kérelmező nevét (egyéni vállalkozó/ügyvezető/ezek megbízottja), a cég nevét, a cég székhely címét, telefonszámát, e-mail címét, PR számát. valamint az 5. pontban a névjel lenyomatát.

A névjel lenyomathoz min.2, max.3 db, a számítógép billentyűjén megtalálható karaktert lehet megadni a következő tartományból: A-Z illetve 0-9, valamint a * / - + & # jeleket. Első karakterként betűt kötelező megadni, ékezetes betűk nem használhatóak. A névjelben alkalmazható azonosító karaktereket a készítő vagy a kereskedő javaslatára a hatóság határozza meg arra figyelemmel, hogy a névjel alakja és rajza más névjeltől vagy fémjeltől egyértelműen megkülönböztethető legyen.

A névjel engedélyezési kérelem benyújtásával egyidejűleg szükséges a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése.

 

A hatóság a feltételeknek megfelelő névjel engedélyezésére irányuló kérelem esetén a névjel engedélyezéséről  határozatot hoz a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül.

MKEH031 elektronikus nyomtatvány: Névjel engedélyezési kérelem

A névjel engedélyezésének, nyilvántartásba vételének igazgatási szolgáltatási díja: 8400 Ft.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

A névjelet a nemesfém tárgy megjelölésére kizárólag az használhatja, akinek azt engedélyezték. A nemesfém tárgy készítőjének és kereskedőjének csak egyféle névjel használatát lehet engedélyezni.

A névjel engedélyezett használója a névjelbeütő szerszámait többféle nagyságban is elkészíttetheti. Az elkészült névjelbeütő szerszámokat használatba vétel előtt próbanyomat és nyilvántartás céljából a hatóságnak be kell mutatni. Ha a lenyomat nem egyezik az engedélyezett névjellel, a hatóság a névjel beütésére szolgáló eszközt használatra alkalmatlanná teszi.

A használatban elkopott névjelbeütő eszközt a hatóságnak megsemmisítés céljából át kell adni.

A név- és fémjelzési kötelezettség alól mentes érmét és féldomborművet a névjel használatára jogosult készítő, javító vagy kereskedő elláthatja azzal a névjellel, amelynek használatát részére a hatóság engedélyezte.

 

MKEH031 elektronikus nyomtatvány

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet

A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

BFKH KHENF