Békéscsaba - Szennyvízszikkasztó létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése iránti kérelem

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges a CE megfelelőségi jelöléssel nem rendelkező szennyvízkezelő berendezések és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Kulcsszavak: Szennyvízszikkasztó

Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal vagy a létesítmény üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.

Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges  az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Engedélyezési eljárás indításához kérelmet kell benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez.

 

 

Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása végleges hatósági engedély nélkül, vagy a végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a vízimunka, vízilétesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Ügyintézési határidő: 8-60 nap.

Az eljárást 5000,-Ft eljárási illeték és a szakhatóságok számától függő igazgatási, szolgáltatási díj terheli.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

Felettes szerv: Békés Megyei Kormányhivatal

Az elsőfokú helyi vízgazdálkodási hatósági eljárásban hozott határozat ellen a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezésnek van helye.

Békéscsaba Település