MOK Fogorvosok Területi Szervezete – Fellebbezés I. fokon MOK FTESZ által hozott tagsági viszonyt érintő hatósági döntés ellen

Tagsági viszonnyal kapcsolatos első fokon a  MOK Fogorvosok Területi Szervezete által hozott döntések elbírálása másodfokon, jogorvoslati eljárás keretében.

Kulcsszavak: kamara, fogorvos, fog, fellebbezés, jogorvoslat,kérelem, MOKFTESZ, MOK

Fogorvosi diplomával rendelkező tag/jelentkező, fellebbezésre jogosult.

A fogorvosi diplomával rendelkező fellebbezésre jogosult, a Fellebbezés I. fokon MOK FTESZ által hozott hatósági döntés ellen tárgyú űrlap kitöltését követően, a mellékletben csatolható formai kényszer nélkül megfogalmazható fellebbezést, a Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökségének címezve eljuttatja a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete részére.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Indítványozni kell, hogy a másodfokon eljáró szerv, milyen döntést hozzon, az első fokú döntéssel kapcsolatban.

A fellebbezés benyújtására lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

A fellebbezésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról alapján,

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

- kitöltött Fellebbezés I. fokon MOK FTESZ által hozott hatósági döntés ellen tárgyú űrlap

- fellebbezés

- a fellebbezési eljárás során bizonyítékként értékelhető dokumentum

- az illeték megfizetésének igazolása

A kérelem benyújtása illetékköteles, melynek mértéke 5.000 forint.

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:

- papír alapú kérelem benyújtása esetén a kérelemre ragasztott illetékbélyeg formájában

 vagy

- banki átutalással a CIB Banknál vezetett

Magyar Orvosi Kamara

10702019-02015103-51400006

(IBAN): HU35 1070 2019 0201 5103 5140 0006

SWIFT kód: CIBHHUHB

számú bankszámlára.

Közleményként kérjük feltüntetni az ügyiratszámot, a fellebbező nevét és lakcímétA banki tranzakciós igazolás egy másolati példányát a fellebbezéshez csatolni kell!

Erre a számlára csak és kizárólag eljárási illetéket lehet utalni! Külföldről indított utalás esetén (is) az utalás valamennyi költségét az ügyfélnek kell viselnie!

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökség

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

Fővárosi Törvényszék

cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.

telefon: +36 1 354 6000

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Fővárosi Törvényszék

rövid név: FOVBIR

KRID szám: 408489917

Tagsági viszonnyal kapcsolatos első fokon a MOK Fogorvosok Területi Szervezete által hozott döntések elleni fellebbezés postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja:

postacím: MOK Fogorvosok Területi Szervezete 1068 Budapest, Szondi utca 100.

MOK Fogorvosok Területi Szervezete - Fellebbezés I. fokon MOK FTESZ által hozott hatósági döntés ellen

MOKFTESZ