Budapest 04. ker. Fakivágás utólagos bejelentése közterületi ingatlanon veszélyes fa esetében

Amennyiben a közterületi fa rendkívül veszélyes állapotú és a veszély csak a növény kivágásával hárítható el, a tulajdonos vagy használó köteles a fát kivágni, majd a kivágás tényét a megtörténtét követő 3 (három) napon belül a nyomtatványon jelezni a Jegyző számára. A kivágott fa pótlására a tulajdonos köteles, a kötelezettséget a Jegyző állapítja meg.

Kulcsszavak: közterületi fa, veszélyes fa, favédelem, fapótlás

Bármely állampolgár, bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, stb.

A Jegyző számára bejelentést szükséges tennie, amennyiben a közterületi fa rendkívül veszélyes állapotú és a veszély csak a növény kivágásával hárítható el

  1. Közigazgatási bírság.
  2. Szabálysértésnek minősül, szabálysértési eljárás keretében intéződik (parkrongálás).

A cselekmény végrehajtója számára: a cselekményt követő 3 (három) nap.
Hivatal számára: sommás eljárásban nyolc napon belül vagy teljes eljárásban hatvan napon belül .

346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete

Az alapeljárás illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közigazgatási területén a Jegyző

Budapest Főváros Kormányhivatala

346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről 7. § és 8. §

Budapest 04. ker. Település