Közérdekű munka - Nyilatkozat végrehajtás alatt keletkezett kizáró tényezőről

A pénzbírságot vagy helyszíni bírságot nem lehet közérdekű munkával megváltani, ha kizáró ok áll fenn, azaz a szabálysértést elkövető:

- fogyatékos személy,

- kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül,

- a várandósság tizenkettedik hetét elérő nő.

Kulcsszavak: büntetés, közérdekű munka, kizáró ok

Szabálysértést elkövető.

Elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló szabálysértést elkövetőNyilatkozat kizáró okról c. nyomtatványt kitöltve, elektronikus úton az általános célú kéreleműrlap (E-papír) szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a végrehajtásban közreműködő illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.

Az E-papír szolgáltatást igénybe vevő szabálysértést elkövetőnek az Ügyfélkapu azonosítást követően, a szolgáltatásba belépve a nyomtatvány beküldéséhez az alábbi adatokat kell megadnia:

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás, egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: végrehajtásban közreműködő járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztály

Hivatkozási szám (hivatali): iktatószám

Levél tárgya: Nyilatkozat végrehajtás alatt keletkezett kizáró tényezőről

Elektronikus ügyintézést nem vállaló szabálysértést elkövető a kitöltött nyomtatványt személyesen vagy postai úton nyújthatja be a végrehajtásban közreműködő járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.

Amennyiben a szabálysértést elkövető a kizáró okról nem nyilatkozik és így munkakötelezettségének nem vagy részben tesz eleget, akkor erről a végrehajtásban közreműködő járási (fővárosi kerületi) hivatal értesíti a végrehajtásért felelős szabálysértési hatóságot.

A szabálysértést elkövetőnek a körülmény bekövetkezéséről haladéktalanul értesíteni kell a végrehajtásban közreműködő járási (fővárosi kerületi) hivatalt. A kizáró okról a végrehajtásban közreműködő járási (fővárosi kerületi) hivatal haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti a végrehajtásért felelős szabálysértési hatóságot.

Közérdekű munka végrehajtásához kapcsolódó elektronikus és nem elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumok

Nyilatkozat kizáró okról c. formanyomtatvány

Az eljárás illetékmentes.

Végrehajtásban közreműködő járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

FSZOF