Kertészet-üvegház (VP)

A felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A támogatás kiterjed új építésű üveg- és fóliaházak építésére, a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítésekre és felújításokra. Ezen felül a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásának támogatása révén elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását, illetve az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését.

Kulcsszavak: Kertészet, üvegház, fóliaház, öntözés, geotermikus energia

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
b) és, igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan
nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági
termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és
annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 13. számú
mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi10 formában is van
lehetőség.
3. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző,
vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt
üzleti évre vonatkozóan a tagok
- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának
mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való
rendelkezést.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya
Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF