Budapest XIII. -Nemleges nyilatkozat

A hagyatéki eljárás során, amennyiben az elhunyt után nem maradt kötelező leltározás alá eső vagyontárgy, a hozzátartozó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tehet erről a tényről.

Kulcsszavak: hagyatéki eljárás, nemleges nyilatkozat

Öröklésben érdekelt személy, amennyiben az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye Budapest XIII. kerületében volt.

A hagyatéki eljárás célja, hogy rendezze a kerületben állandó lakcímmel rendelkező elhunytak vagyoni helyzetét.

A hivatalból indult eljárás során az ügyintézők írásban keresik meg a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozót, és tájékoztatják, hogy milyen iratokat és adatokat kell beszerezniük, mielőtt személyesen felkeresik a hivatalt.

A hagyatéki eljárás a közjegyzőnél fejeződik be, ahol tárgyalás keretében átadják a vagyont az örökösöknek. A tárgyalás időpontjáról a közjegyző értesíti az érdekelteket.

Amennyiben az elhunyt után nem maradt kötelező leltározás alá eső vagyontárgy, a hozzátartozó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tehet erről a tényről.

Nemleges nyilatkozatot abban az esetben lehet tenni, amennyiben:

Az egy örökösnek jutó ingóörökség a 300.000,- Ft forgalmi értéket nem haladja meg. (Ez az összeghatár csak az ingatlanban lévő ingóságokra vonatkozik, bankszámlára és autóra nem.)

Hagyaték nemleges nyilatkozat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

Eljáró hatóság kijelölése esetén: Budapest Főváros Kormányhivatala.

A hagyatéki eljárás lefolytatására az illetékes közjegyző jogosult.

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

Budapest 13. ker. Település