Kecskemét - A Főépítész kérelemre a településképi követelményekről a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít

A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről a településképi rendeletben foglaltak szerinti szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együtt: szakmai konzultáció) biztosít a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 16/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Tkr.) meghatározottak szerint. Kötelező a szakmai konzultáció a Tkr. 14. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott esetekben, de az ügyfél egyéb esetben is kezdeményezheti annak tartását.

Kulcsszavak: szakmai konzultáció, településképi ügyek

Építtető és/vagy tervező.

Formanyomtatványon e-mailben varostervezes@kecskemet.hu vagy személyesen ügyfélfogadási időben szükséges a kérelmet benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának címezve, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Várostervezési Osztályára.

Kecskemét Megyei Jogú Város Főépítésze a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül biztosítja a szakmai konzultációt.

Formanyomtatvány:

A kérelemhez lehetőség szerint legalább 1 db vázlattervi szintű tervdokumentáció csatolandó, de nem kötelező.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tkr. elérhetősége:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 16/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

Településképi szakmai konzultáció

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 16/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Település