Kérelem a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet szerinti pályázati zöld prémiumra

A Kérelmező jelen űrlap beküldésével a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján kiírt pályázatra vonatkozóan ad be kérelmet.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, METÁR, megújuló, pályázat, tender

A Hivatal honlapján közzétett pályázati Kiírási dokumentációban meghatározottak szerint.

A Hivatal honlapján közzétett pályázati Kiírási dokumentációban meghatározottak szerint.

Az űrlapon és a Kiírási dokumentációban feltüntetettek szerint.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 napon belül a határozatban foglaltak szerint.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény; a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet; a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet, valamint a Hivatal honlapján közzétett pályázati Kiírási dokumentáció

MEKH