E-építési napló - a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti sajátos építményfajták e-építési naplója

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerint az építési naplót a sajátos építményfajták esetében a 2014. július 1-je után induló építőipari kivitelezéseknél elektronikusan kell vezetni. 

Kulcsszavak: e-építés, sajátos, speciális

A szolgáltatás ügyfélkapus bejelentkezést követően érhető el.

Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények, amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.

NISZ ZRT.