Állatszállítók engedélyezése

Az élőállat-szállítás engedélyhez kötött tevékenység, melynek nyilvántartását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény írja elő. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, melyet a megyei kormányhivatalok engedélyeznek. 
A szállítónak a jogszabályoknak megfelelő szállítójárművel, képzett sofőrrel kell rendelkezni. A szállításhoz a járműveket is engedélyeztetni kell és a megfelelő képzettségről a sofőrnek is igazolással kell rendelkezni. A 8 órán túli szállítások esetén külön engedélyezésre van szükség. 3 éven belül az állatvédelmi szabályokat nem sértette meg.​

Kulcsszavak: Állatszállítók engedélyezése

élőállat-szállító (természetes vagy jogi személy​)

Kérelmező (cég vagy magánszemély) neve, Címe vagy székhelye, Adószáma, Anyja neve (magánszemély esetén), Elérhetőség: telefon, e-mail, Tervezett szállítandó állatfajok, Rövid vagy hosszútávú szállítást terveznek, Nyilatkozat arról, hogy megfelelő személyzet, felszerelés és eljárás áll rendelkezésére, melyek lehetővé teszik, hogy az 1/2005/EK rendeletnek eleget tegyen. 

60 nap

Közúti szállítóeszközök engedélye; Járművezetők állatvédelmi vizsga bizonyítványa, Nagy távolságon történő szállítási kérelem esetén: a műholdas navigációs rendszer használatának igazolása és vészhelyzetek esetére vonatkozó vészhelyzeti intézkedési terv.

0 ft

EKEIDR2