Szakértő, újabb szakértő kirendelésére irányuló kérelem

A szabálysértési eljárásban – hivatalból vagy az eljárás résztvevőinek kérelmére – a szabálysértési hatóság vagy az eljáró bíróság szakértőt rendelhet ki.

Kulcsszavak: szabálysértés, szabálysértési hatóság, szakértő, kirendelés, bíróság, törvényszék, járási hivatal, kormányhivatal

A szabálysértési eljárás alá vont személy, illetve a sértett kérelmezheti szakértő bevonását az eljárásba.

Kérelmet kell benyújtani a szabálysértési hatóság vagy az eljáró bíróság felé.

A kérelem illetékmentes. 

Szabálysértési hatóságok:

Járásbíróság vagy törvényszék

Szakértő kirendelésének akkor lehet helye, ha a szabálysértési felelősségre vonás szempontjából jelentős, bizonyítást igénylő tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges.

Abban az esetben, ha a szakvélemény hiányos, önmagával ellentmondó megállapításokat tartalmaz, a kirendelő hatóság felhívására a szakértő köteles a kért felvilágosítást megadni, a szakvéleményt kiegészíteni. Ha a szakvélemény hiányossága így sem pótolható, illetve ellentmondásai nem oldhatók fel, kérelemre vagy hivatalból más szakértő is kirendelhető; e döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.

 

Ki rendelhető ki szakértőként?

A szabálysértési hatóság

 

Megkötések a szakértő kirendelésével kapcsolatban:

 

Szakértőként nem járhat el:

a) aki az ügyben, mint bíró, ügyész vagy szabálysértési hatóság tagja járt vagy jár el, valamint ezek hozzátartozója,

b) a szakértői intézmény és a szervezet szakértője, valamint a szakértői testület tagja, ha az a) pontban meghatározott kizáró ok a szakértői intézmény, a szervezet vagy a szakértői testület vezetőjével szemben áll fenn,

c) a gazdasági társaság tagja, ha az a) pontban meghatározott kizáró ok a gazdasági társaság vezetőjével, vezető tisztségviselőjével szemben áll fenn, illetve, aki olyan gazdasági társaság tagja vagy alkalmazottja, amelynek tagja vagy alkalmazottja az ügyben már korábban eljárt.

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

NISZ ZRT.