Foglalkoztatói (adatszolgáltatói) válasz nyugdíjbiztosítási megkeresésekre (NY_VALASZ_01)

Válasz űrlap a kormányhivatalok, valamint a Magyar Államkincstár (ide értve a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságát is) nyugdíjbiztosítási területeinek megkereséseire, gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, hivatalok és adatközlésre kötelezett egyéb szervek, szervezetek részére.

Kulcsszavak: NY_VALASZ_01,válasz,foglalkoztató,foglalkoztatói,nyugdíj, nyugdíjbiztosítás

A hatóság - legalább ötnapos határidő tűzésével - más szervet vagy személyt kereshet meg, ha az eljárás során szükséges adattal vagy irattal más rendelkezik. A nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíj-biztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni.

Ki kell tölteni a válasz benyújtására szolgáló nyomtatványt. A válaszhoz mellékletek is csatolhatók.

Az eljárás akadályozásának jogkövetkezményeként azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege - ha törvény másként nem rendelkezik - jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.

A megkeresésben feltüntetett határidő.

A válasszal kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

A választ ahhoz a nyugdíjbiztosítási szervhez kell benyújtani, ahol az érintett eljárás folyamatban van. Az ellátás folyósítását érintő választ a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére kell benyújtani.

A válasz kizárólag SZÜF űrlap használatával elektronikusan teljesíthető.

NYUFIG_ESZF