Cegléd - Közútkezelői hozzájárulás közút melletti fa ültetéséhez, vagy kivágásához

Cegléd Város Önkormányzata kezelésében álló helyi közutak határától külterületen 10 m, belterületen 2 m távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

Kulcsszavak: Közútkezelői hozzájárulás közút melletti fa ültetéséhez, vagy kivágásához, Cegléd

Magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet, szolgáltató, akinek ezen ügytípusban felmerülő igénye keletkezik.

A kérelem papíralapon – postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen – vagy elektronikus úton nyújtható be. Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Ügyintézési határidő: 21 nap, mely egy esetben 10 nappal meghosszabbítható

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem fakivágáshoz, ültetéshez

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelemhez mellékelni kell:

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

Az űrlap elektronikus benyújtására használja az e-Papír szolgáltatást, mely ügyfélkapus azonosítás mellett vehető igénybe.

Az e-Papír szolgáltatás használatakor címzettnek válassza ki Cegléd Város Önkormányzatát, ügytípusnak a "Településüzemeltetési ügyek" lehetőséget, valamint témacsoportnak az "Önkormányzati igazgatás" lehetőséget!

A levél tárgyának adja meg a "Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem" szöveget!

A "Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem fakivágáshoz, ültetéshez" elnevezésű nyomtatványt az e-Papír levél csatolmányaként kérjük megküldeni!

 

Az eljárás illeték- és igazgatás szolgáltatási díjmentes.

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

Cegléd Település