Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – Lakbértámogatás (önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók bérleti díj támogatása)

Kulcsszavak: Lakbértámogatás (önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók bérleti díj támogatása)

Lakbértámogatásra jogosult az önkormányzati bérlakásban lakó bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő, továbbá a lakáshasználó, ha megfelel a 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Lakbértámogatásra jogosult az önkormányzati bérlakásban lakó bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő, továbbá a lakáshasználó, ha megfelel a 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700, Szombathely, Kossuth u. 1.-3.) lehet beszerezni, vagy letölthető a https://szombathely.hu oldalról

Önkormányzati bérlakásban lakó bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő, továbbá a jogcím nélküli lakáshasználó, amennyiben adósságkezelésben vesz részt, illetőleg a bérleti jogviszony felmondását, megszűnését követő 12 hónapon keresztül a lakáshasználó, ha fizetési kötelezettségének minden hónapban eleget tesz és a Lakásirodán az erről szóló bizonylatot bemutatja

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók bérleti díj támogatása iránti kérelme rendszeres támogatás, a benyújtási határidő a tárgyévet megelőző év november 30., mely esetben a teljes tárgyévre történik a megállapítás.  Amennyiben ezt követően nyújtják be akkor a benyújtást követő 2. hónap első napjától a tárgyév december 31. napjáig történik a támogatás megállapítása.

A támogatás iránti kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell a kérelmet elbírálni.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók bérleti díj támogatása iránti kérelem elsőfokú hatásköreinek gyakorlását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta át.

A Polgármester döntése ellen Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 Ügyintézés kezdeményezhető

A lakásügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Ügyintézők:

Tóth Attila, III/302. sz. (Tel.: 520-139)
E-mail: toth.attila@szombathely.hu
Szőke Diána, III/325. sz. (Tel.: 520-222)
E-mail: szoke.diana@szombathely.hu
Pálné Németh Adrienn, III/305. sz., Tel: 520-287
E-mail: palne.adrienn@szombathely.hu
Hujberné Fejes Beáta, III/325. sz. (Tel: 520-250)
E-mail: fejes.beata@szombathely.hu
Jankó Cecília, III/302. sz. (Tel: 520-138)
E-mail: janko.cecilia@szombathely.hu

Gecseg Jácint, III.322. sz. ( Tel:520-150)

E-mail: gecseg.jacint@szombathely.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8:00-12:00, 13.00-15.30,
szerda: 8:00-12:00, 13.00-17.00,
csütörtök: 8:00-12:00, 13.00-15.30,

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

36/2010. (XII.01.) számú a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról

Szombathely Település