Termékinformációs Pont segítségnyújtása a termékek nemzeti szabályozásáról és kölcsönös elismerésről

Az EU belső piacán az áruk szabad mozgásának érdekében a portál tájékoztatást nyújt a nemzeti műszaki szabályokról és más tagállamban forgalmazott áruk kölcsönös  elismerésének feltételeiről.
 

Kulcsszavak: termékpont, engedély, forgalmazás, forgalomba hozatal, információ, segítség, segítségnyújtás, kölcsönös elismerés

A Magyar Termékinformációs Pont célja, hogy segítse a tájékozódást az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó magyarországi eljárásokról termékinformációs kapcsolattartó pontként, valamint építésitermék-információs kapcsolattartó pontként.

Amennyiben olyan, uniós szinten részben vagy egészben nem harmonizált terület alá tartozó terméket kíván forgalmazni egy tagállamban, melyet más tagállamban már jogszerűen forgalmaznak, akkor a termékinformációs kapcsolattartó pont nyújt információt erről. Az oldalon a termékkategóriákról leírásokat talál, melyek segítik a magyarországi forgalmazásban, illetve az adott magyar hatóságokkal, minisztériumokkal tudja felvenni a kapcsolatot további információk szerzése érdekében.

A termékekre vonatkozó speciális kérdések űrlapon (https://www.termekpont.hu/Emailes_megkereses) keresztül és telefonon (+36 1 4585 515) is feltehetők.

Honlapunkon megtalálja más Európai Uniós tagország Termékinformációs Pontjainak elérhetőségeit is.
 

A Termékinformációs Pont a beérkező megkeresésre 15 munkanapon belül válaszol.

A segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatás igénybevétele  díjfizetési kötelezettséggel nem jár.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

Piacfelügyeleti Osztály

Termékinformációs és Építésitermék-információs Kapcsolattartó Pont

Amennyiben a segítségnyújtó szolgáltatás működésével kapcsolatban kifogása van, panaszát az Európai  Bizottság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé jelezheti.

A kölcsönös elismerés elve azokra a termékekre vonatkozik, amelyek nem tartoznak a közösségi szintű harmonizációt megvalósító uniós jogi aktusok hatálya alá, illetve a termékek olyan vonatkozásaira, amelyek e uniós jogi aktusok hatályán kívül esnek. Ennek az elvnek az értelmében általánosságban egy tagállam nem korlátozhatja a valamely másik tagállamban jogszerűen előállított és/vagy forgalomba hozott termék bekerülését a saját piacára arra hivatkozással, hogy a termék nem felel meg a saját műszaki-technikai előírásainak.

Ügyleírás készítésének időpontja: 2020. december                           

Bővebb tájékoztatás a https://www.termekpont.hu honlapon található.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/515 RENDELETE a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1724 RENDELETE az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

BFKH MMFF