Iratbetekintés iránti kérelem

Az iratbetekintési jog alapján az ügyfél, a tanú, a szemletárgy birtokosa, illetve harmadik személy kérelmet nyújthat be az eljárás irataiba történő betekintés iránt (az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében hatóság által hitelesített másolatot kérhet).

Kulcsszavak: iratbetekintés

Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja az iratbetekintés további feltételeit és az iratbetekintésre jogosult személyek körét.

Iratbetekintés iránti kérelmet kell előterjeszteni.

Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja az iratbetekintés további feltételeit (pl. csatolandó dokumentumok, igazolások, stb.)

A közigazgatási hatósági eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke – ha az Illetéktörvény IV. számú melléklete kivételt nem tesz – oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.

Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.

Az iratbetekintés iránti kérelem alapvetően illetékmentes, de a közigazgatási hatósági eljárás irataiban az iratbetekintést kérő személy által meg nem ismerhető személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért (anonimizálás), valamint az ilyen módon kivonatolt iratról való másolat készítéséért a megismerhetetlenné tétellel érintett oldalanként 200 forint költségtérítést kell fizetni.

Az a szerv, melynek eljárása alatt keletkezett iratokba a kérelmező szeretne betekinteni.

Önálló fellebbezésnek van helye az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító, illetve az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott elsőfokú végzés ellen.

Az iratbetekintési jog korlátai:

A hatóság döntései:

A hatóság

A hatóság az iratról való másolat készítése során gondoskodik a személyes és védett adatok védelméről. A hatóság a másolatkészítés várható költségéről az iratbetekintést kérő személyt előzetesen tájékoztatja.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

NISZ ZRT.