Jogi segítői névjegyzék - módosítás/adatváltozás bejelentése

A jogi segítő a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján peren kívüli jogi szolgáltatást nyújt, illetve pártfogó ügyvédként jár el. A jogi segítői tevékenység végzésére a jogi segítő a szolgáltatási szerződés jogi segítségnyújtó szolgálattal történő megkötésével válik jogosulttá. A jogi segítők nyilvántartását a jogi segítő névjegyzék tartalmazza.

Ezen a felületen a szolgáltatási szerződés módosítását, illetve az adatváltozás átvezetését lehet kezdeményezni.

Kulcsszavak: jsnj, jogi segítői névjegyzék, jogi, segítői, névjegyzék, módosítás, adatváltozás, adatváltozás bejelentése, módosítás bejelentése

Ezen a felületen - a jogi segítői névjegyzék nyilvántartási száma és adószáma megadása után - a szolgáltatási szerződés módosítását, illetve az adatváltozás átvezetését lehet kezdeményezni.

Amennyiben a Jst. 69. (2) bekezdése szerinti szakterületet, illetve az egy hónapra megjelölt ügyszámot szeretné módosítani, akkor a Nyilvántartási számának megadásával a Szerződés módosítást kell választani az Ügyintézés indítása után.

Amennyiben az egyéb adataiban történt változást szeretné bejelenteni (pl. bankszámlaszám módosítás, székhelyváltozás, tevékenységi körökben történt változás stb.) ebben az esetben a Nyilvántartási számának megadásával az Adatmódosítás kiválasztása után lehet a változtatást rögzíteni.

INFO