Hatósági bizonyítvány kiállítása földtulajdon szerzési jogosultságról

A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelmére, valamint a bíróság vagy közjegyző megkeresésére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és nem állnak fenn a Földforgalmi tv. 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt elutasítási feltételek.

Kulcsszavak: földhivatal, föld, földtulajdon

Az ügyfél, a bíróság vagy a közjegyző.

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet szükséges benyújtani a megszerezni kívánt föld fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz. A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelemben a következő adatokat szükséges megjelölni:

a szerzéssel érintett tulajdoni hányadot.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő: sommás eljárásban 8 nap, a kérelem személyesen történő benyújtása esetén 24 óra

díjmentes

a föld fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal

közigazgatási per

A kérelem elektronikusan, postai úton és személyesen is benyújtható. A hivatalok elérhetőségéről és ügyfélfogadásáról a http://www.foldhivatal.hu/ weboldalon tájékozódhatnak.

A kitöltött nyomtatvány lehetőség szerint PDF-ként kerüljön lementésre. A nyomtatvány a legkönnyebben a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül küldhető be a hivatalhoz.
Az e-papír felületen Kormányhivatali ügyek témacsoportot és Földhivatali ügyek ügytípust kell választani. Címzettnek a föld fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalt szükséges kiválasztani. A nyomtatvány az e-papír csatolmányaként megküldhető AVDH hitelesítést követően.

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198999.330679

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161522.344748

BFKH FTFF