Villamos energia - Származási garancia bejegyzési kérelem

Megújuló energiaforrásból és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásához szükséges hazai termelés esetén.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, villamos energia, származási garancia, bejegyzés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.
 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 

MEKH