Harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációja, fogadási megállapodások megküldése

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) akkreditációs hatóságként jár el a harmadik országbeli kutatót fogadni szándékozó kutatószervezetek akkreditációs eljárásának lefolytatása során.

Kulcsszavak: harmadik országbeli állampolgár, kutató, kutatószervezet, akkreditáció, akkreditált kutatószervezet, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadni szándékozó kutatószervezeteknek kérelmet kell előterjeszteni az akkreditációs eljárás lefolytatása iránt az NKFI Hivatalnál. A feltételeknek megfelelő kutatószervezet részére az NKFI Hivatal akkreditációs tanúsítványt ad ki, amely öt évig hatályos, és alkalmanként öt évre megújítható.

Az akkreditált kutatószervezet a kutatóval írásbeli fogadási megállapodást köt, amelyet meg kell küldeni az NKFI Hivatalnak.

Az akkreditációs eljárás főszabály szerint a kutatószervezet kérelmére indul. A kérelemhez csatolni kell:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott általános tételű eljárási illetéket kell az akkreditációt kérelmező kutatószervezetnek az eljárásért fizetni, melynek összege 3 000 ft. Az illetékmentességre vonatkozóan az illetékekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni (teljes személyes illetékmentességben részesül – többek között – a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, az alapítvány – ideértve a közalapítványt is – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet). Kérelemre indult eljárás esetén, az illetékekről szóló törvény 5. § (2) bekezdése szerinti illetékmentességre vonatkozó feltétel fennállásáról az ügyfélnek nyilatkoznia kell.

Az illetéket illetékbélyeggel vagy a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számla javára történő befizetéssel lehet leróni.

A 181/2007. (VII.6.) Korm. rendelet 2.§-a alapján az NKFI Hivatal akkreditációs hatóságként jár el a kutatókat fogadni szándékozó kutatószervezetek akkreditációs eljárásának lefolytatása során.

Az  NKFI Hivatal döntése a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye. A határozat bírósági úton támadható meg.

181/2007. (VII.6.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány

NKFI HIVATAL