MOK Fogorvosok Területi Szervezete Nyugat-magyarországi Etikai Bizottság – Fellebbezés I. fokon MOK FTESZ Nyugat-magyarországi Etikai Bizottság által hozott döntés ellen

Etikai Eljárás során, I. fokon a MOK Fogorvosok Területi Szervezete Nyugat-magyarországi Etikai Bizottsága által hozott döntések elbírálása másodfokon, jogorvoslati eljárás keretében.

Kulcsszavak: kamara, fogorvos, fellebbezés, jogorvoslat, I. fokú döntés, etika, eljárás, MOK, határozat, vétség, elutasítás, büntetés

Fellebbezésre jogosult

A fellebbezésre jogosult, a Fellebbezés I. fokon MOK FTESZ Nyugat-magyarországi Etikai Bizottság által hozott döntés ellen tárgyú űrlap kitöltését követően, a mellékletben csatolható formai kényszer nélkül megfogalmazható fellebbezést, a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságának címezve eljuttatja a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Nyugat-magyarországi Etikai Bizottság részére.

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Indítványozni kell, hogy a másodfokon eljáró szerv, milyen döntést hozzon, az első fokú döntéssel kapcsolatban.

 

A fellebbezés benyújtására lehetőség van:

 

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

A fellebbezésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról alapján,

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

- kitöltött Fellebbezés I. fokon MOK FTESZ Nyugat-magyarországi Etikai Bizottság által hozott döntés ellen tárgyú űrlap

- a fellebbezési eljárás során bizonyítékként értékelhető dokumentum

Illetékmentes!

Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: etika@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága

rövid név: MOKOEB

KRID szám: 432686365

Fővárosi Törvényszék

cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.

telefon: +36 1 354 6000

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Fővárosi Törvényszék

rövid név: FOVBIR

KRID szám: 408489917

Fogorvos etikai eljárással kapcsolatos I. fokon a MOK Fogorvosok Területi Szervezete Nyugat-magyarországi Etikai Bizottság által hozott döntések elleni fellebbezés postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja:

postacím: MOK Fogorvosok Területi Szervezete Nyugat-magyarországi Etikai Bizottság 9700 Szombathely, Paragvári utca 46.

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&fname=etikai-bizottsagok

 

 

MOKFTNYEB