Gumiabroncs tömlőnyomás mérő hitelesítése iránti kérelem

A gumiabroncs tömlőnyomás mérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Kulcsszavak: Gumiabroncs tömlőnyomás mérő hitelesítése iránti kérelem

A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalomba hozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét és az adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap

A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló IKIM rendelet szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló Korm. rendelet alapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez.
3. Hogy állapítható meg, hogy az abroncsnyomás-mérőnek érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A hitelesítési bizonyítvány óta két év nem telt el és a hatósági tanúsító valamint lezáró jelek épek.
4. Hol hitelesíttethetek abroncsnyomás-mérőt? - Hordozható eszközöknél a területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságok laboratóriumaiban, telepített eszközöknél a helyszínen. Mindkét esetben szükség lehet a műszer gépkönyvére, vagy működésének leírására.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles abroncsnyomás-mérőt? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Telepített eszközöknél amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
7. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két év).
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
9. Mi történik, ha nem felel meg a abroncsnyomás-mérő a hitelesítési előírásnak? - Javítás, vagy csere után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a mérleget.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? -Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 60 nappal.
11. Minden abroncsnyomás-mérőt hitelesíteni kell? - Amennyiben a mérés joghatással jár, igen.

EKEIDR2