Pécs – Közterületi rendezvény hangosítási ügyek

A napi fél óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény esetén a hangosító berendezés üzemeltetését a rendezvény szervezőjének a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal be kell jelentenie a polgármesternek, míg a napi fél óra időtartamot meghaladó közterületi rendezvény esetén a hangosító berendezés üzemeltetésére engedélyt kell kérni.

Kulcsszavak: közigazgatási hatósági eljárás, rendezvény, szolgáltatás nyújtás

Azon személy, aki az ügytípusba tartozó tevékenységet kíván folytatni.

Bejelentés megtétele (fél óránál rövidebb rendezvény).

Kérelem benyújtása (fél óránál hosszabb rendezvény).

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az eljárás ügyintézési határideje 60 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben kötelező:

az önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti bejelentés (fél óránál rövidebb rendezvény),

az önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelem (fél óránál hosszabb rendezvény).

Fél óránál hosszabb rendezvény esetén csatolni kell:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybevételekor.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Baranya Megyei Kormányhivatal.

Pécs Település