Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség bejelentése

Azon belföldi természetes személy, aki nem biztosított és egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult, a társadalombiztosítási szabályok alapján egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett.

A bejelentkezésre, illetve kijelentkezésre az állami adó- és vámhatóság adatlapot rendszeresít, melyen történő bejelentés teljesítése esetén az adóhivatal a fizetési kötelezettséget adószámlán előírja, illetve törli, továbbá a bejelentésről adatot szolgáltat az egészségbiztosítási szervnek.

Kulcsszavak: eü. szolg., eüszolg, egészségügyi, szolgáltatási járulék

A magánszemélynek a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján keletkezett, az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére irányuló kötelezettségét, és annak megszűnését – a fentiekben meghatározott kivétellel – be kell jelentenie a NAV részére.

A bejelentést a NAV által erre a célra közzétett 'T1011 jelű adatlapon kell teljesíteni.

Továbbá a bejelentés teljesíthető az ONYA elektronikus felületen keresztül az „Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség bejelentése” menüpont kiválasztásával és NAV-hoz történő beküldésével.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére irányuló kötelezettség elmulasztása esetén egészségügyi ellátás során ún. „piros lámpát” kap a természetes személy. A NAV a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jelzése alapján biztosítotti státusz és egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hiányában a NAV előírja a fizetési kötelezettséget.

A kötelezettség keletkezését, annak megszűnését, a kötelezettség keletkezésétől, annak megszűnésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni a NAV részére.

A NAV 'T1011 jelű adatlapja és útmutatója: https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto-programok-kereso

Az eljárás illetékmentes.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség mértékét a Tbj. 19. § (4) bekezdése határozza meg.

A NAV illetékes adó- és vámigazgatósága, illetve Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

A NAV Fellebbviteli Igazgatósága

A NAV 91. számú információs füzete az egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról és az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésről: https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2021

A NAV 'T1011 jelű adatlapja.

Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA)

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (4) bekezdése, 39-39/B. §-a, 45/A. § (1) bekezdése.

NAV