Érd – Rendeltetésmód változás vagy rendeltetésmód egységek számának változásáról szóló hatósági bizonyítvány iránti kérelem

A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 48. § alapján, ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

Kulcsszavak: ÉRD - Rendeltetésmód változás bejelentése

Az ingatlan tulajdonosa vagy meghatalmazottja

Településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni, majd ezt követően adható be a rendeltetésmód változásra a kérelem.

Személyesen, postai és elektronikus úton (Epapír) benyújtható: Településképi bejelentési eljárás iránti Kérelem - (Rendeltetésmód változás)

 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet  48.§ alapján 15 nap

Érd MJV településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet  49.§ (4) bekezdése alapján beérkezéstől számított 15 nap

 A kérelmeket az Érd MJV honlapjáról letöltheti, e-papíron, elektronikusan vagy személyesen is benyújthatja az alábbiakban felsorolt mellékletekkel együtt

rendeltetésmódváltozáshoz:

Az eljárás díj-és illetékmentes

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. §-a értelmében a rendeltetésmód változás eljárásban Érd Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

A hatósági bizonyítvány csak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából adható ki, amit a kérelmen szerepeltetni kell.

Az önkormányzat döntésével szemben a települési önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni [2016. évi LXXIV. tv. 10. § (3) bek.]. A fellebbezésnek természetesen csak akkor lehet értelme, ha az önkormányzat kikötést tett vagy megtiltotta a bejelentésben foglalt tevékenységet.

Érd Település