SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Kérelem vásár, piac (fenntartás) üzemeltetési engedélyének kiadására a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló rendelet alapján

Aki Szombathely területén vásárt, piacot akar üzemeltetni, az arra vonatkozó kérelmet köteles benyújtani.

Kulcsszavak: KÉRELEM vásár, piac (fenntartás) üzemeltetési engedélyének kiadására a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III. 13.)

Vásár, piac fenntartója.

A szükséges nyomtatványt és mellékleteit benyújtani.

Kérelem benyújtásának elmulasztása esetén közigazgatási szankció alkalmazása.

Vásár, piac üzemeltetési engedély esetén az ügyintézési határidő: 20 nap.

Kérelem – vásár, piac (fenntartás) üzemeltetési engedélyének kiadására a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm rendelet előírásai alapján

A kérelemhez csatolni szükséges:

·         az eljárásban részt vevő szakhatóság (népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal) részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 30.000,-Ft, fizetendő Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000 számú számlájára.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység:  Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

Kérelem – vásár, piac (fenntartás) üzemeltetési engedélyének kiadására a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet előírásai alapján

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Szombathely Település