Pécs – Marhalevél kiállítása

Az állattartó az állat tulajdonjogának és állategészségügyi forgalomképességének igazolására – a lóútlevéllel ellátott ló kivételével – a jegyzőnél marhalevelet köteles kiváltani.

Kulcsszavak: államigazgatási hatósági eljárás, marhalevél, állatartás

Az állat tulajdonosa.

Az eljárás megindításához  bejelentést kell tenni.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az eljárást 8 napon belül kell lefolytatni, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

•             az állat tulajdonosának személyi okmányai (pl. személy igazolvány és lakcímkártya),

•             állat-egészségügyi Szabályzatban meghatározott megjelölést bizonyító igazolás és a megjelölés leírás,

•             a ló, szamár, öszvér egyedi jelölését végző szakember, tenyésztő szervezet, illetőleg állatorvos nyilvántartásán alapuló igazolás a megjelölés alkalmazásának megtörténtéről és a jelölés fajtájáról,

•             marhalevél kezeléshez az eredeti marhalevél, illetve külföldi marhalevél,

•             állat tulajdonjogának igazolása.

 

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybevételekor

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles.

A marhalevél első alkalommal történő kiadásáért, a megrongálódott bizonyítvány pótlásáért és első alkalommal a tulajdonosváltozás átvezetéséért 100 Ft, míg elvesztése esetén a pótlásért 200 Ft díjat kell fizetni.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Pécs Település